22 dec, 2020 Möllevången Sofielund

Tobias Bråhammar, kommunpolis: – Vår närvaro behövs ute bland folk

Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar, kommunpoliser och i nära samarbete med de båda föreningarna Fastighetsägare Sofielund och Möllevången. Foto: Roland Wirstedt

Försiktigt positiva – men allt pekar på att insatser som görs av fastighetsägare, föreningar, polisen och kommun är framgångsrika. Både kommunalråd och polisen ser framgången med BID-processen i Malmö och hoppas att man på nationell nivå ser detta.

Allmänhetens förtroende för polisen har ökat i Sofielund under de senaste åren. Det visar polisens senaste trygghetsmätning.

– Vi har jobbat med att öka polisiära närvaron i området, säger Tobias Bråhammar, kommunpolis i lokalpolisområde norr. Det säger sig själv – om vi inte är närvarande kan vi inte göra något.

Den senaste enkätundersökningen, som nyligen presenterades, visar att 73 procent av de svarande i Seved och Sofielund värdesätter polisens närvaro och engagemang. För fem år sedan var det bara 59 procent av de svarande som var nöjda med polisens insatser.

– Vi har eftersträvat att bli en del av stadsbilden. Detta kan leda till en ökad kontakt med allmänheten och ett ökat informationsflöde, säger Tobias Bråhammar. Det råder en helt annan stämning nu jämfört med hur det var tidigare.

Framgångsrikt samarbete

För fem år sedan hade BID-processen just inletts i Sofielund, där fastighetsägarna, föreningarna, det lokala näringslivet och kommunen börjat samverka med polisen i olika åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Sättet att arbeta tillsammans har blivit så framgångsrikt att en liknande, långtgående process har inletts i Möllevången.
Resultatet av trygghetsmätningen visar på en oförändrad grad av otrygghet i Sofielund medan siffrorna för Möllevången är tydligt negativa. De svarande markerar sin oro för att utsättas för brott och att vistas utomhus på kvällstid. Man lyfter också fram det stora antalet narkotikapåverkade och den öppna droghandeln i flera kvarter i Möllevångsområdet.

Låg utsatthet

Den positiva förändringen på Seved och Sofielund kan innebära att Seved snart kan strykas från polisens nationella lista över ”särskilt utsatta områden”. Det innebär dock inte att problemen helt har försvunnit och det goda arbetet måste fortsätta.
– Man skall vara försiktig med att tolka otrygghetssiffrorna, påpekar Tobias Bråhammar. Man behöver inte personligen ha utsatts för våld eller hot för att känna rädsla, de senaste årens många skjutningar har gett en negativ bild av Malmö långt utanför stadens gränser. Den faktiska utsattheten är låg i både Seved och Möllevången.

Föreläser för poliser

Tobias Bråhammar har arbetat operativt i tjugo år men har nu en mera övergripande roll tillsammans med sin kollega Freddy Nilsson, även han kommunpolis i lokalpolisområde norr. Under de senaste två terminerna har de föreläst på polishögskolan i Malmö om BID Malmös sätt att arbeta.
– Vi ger konkreta exempel på hur vi genomför det brottsförebyggande arbetet tillsammans med de andra parterna, säger Tobias Bråhammar. Vi betonar också hur viktigt det är att ta tillvara de andras erfarenheter och synpunkter, så som vi gör i BID-processen. Alla kan svara på frågan: Vad kan jag bidra med?

Vad ska polisens arbete inom BID Malmö fokusera på under det kommande året?
– Fortsatt hög närvaro och tillsammans med andra aktörer i BID ska stärka området inifrån. Ett exempel på detta är det nära samarbetet vi har med Tryggare Malmö där vi kommer att fortsätta med tillsyner över de verksamheter som finns inom BID Malmö.
– När det gäller ordningsvakterna på Möllevången så ser vi positivt på detta och en möjlighet att jobba trygghetsskapande tillsammans.
– En annan förhoppning är att arbetet med den så kallade BID-gatan i Möllevången, Ängelholmsgatan, kommer falla väl ut och bli ett tydligt exempel på hur man kan jobba för en förändring i positiv riktning.

Text: Marie Bosund

Fakta

Polisens trygghetsmätning har genomförts en gång om året sedan slutet av 1990-talet och är ett sätt för polisen att lyssna på vad medborgarna uppfattar som problem i sina bostadsområden. Under det gångna året har två enkätundersökningar gjorts för att mäta malmöbornas uppfattning om trygghet i sitt närområde. En gjordes i våras efter att Operation Rimfrost och Sluta skjut visat positiva effekter när det gäller brottsbekämpningen i Malmö.

Efter de goda resultaten av Operation Rimfrost har Polisregion Syd beslutat om en extra resurs med inriktning på ordning och säkerhet.

Rundvandringar i Sofielund där området nu pekas ut som ett som kan lyftas från polisens lista över ”särskilt utsatta områden” med Sevedsgatan, Rasmusgata m fl kvarter. Foto: Martin Sörby

Boende inom BID Malmö är tryggare, visar trygghetsmätning

Nu har polisens trygghetsmätning presenterats och BID processen är en del av vardagen där malmöborna känner sig tryggare , menar polisen.  Nästa vecka återkommer BID Malmö med intervjuer med bland annat kommunpolisen kring trygghetsmätningen.

Här är ett axplock ur en del av dagens medier samt från polisen presskonferens:

Sydsvenskan tar även huvudledaren från helgen upp BID processen som ett exempel på hur tryggheten ökat i delområden i Malmö

Nu är det för övrigt också klubbat för ordningsvakter inom bland annat Möllevången. Även här återkommer BID Malmö med mer information kring hur vi ska samverka med ordningsvakter. Läs artikel i Skånskan från dagens fullmäktige i Malmö.