06 dec, 2023 Möllevången Sofielund

Efter framgången i Södra Sofielund:

– Vi är stolta och glada, men vi är inte nöjda!

 

 

Fastighetsägare BID Sofielund bildades 2014. Syftet var att komma till rätta med fattigdom, kriminalitet, droghandel och förslumning av området. Nio år senare har man fått ett fint kvitto på framgången.

– Vi är stolta och glada. Men vi är inte nöjda.

Det säger Milan Obradovic om polisens beslut att flytta ned Södra Sofielund ett steg på sin lista över utsatta områden i Sverige. Obradovic är verksamhetschef inom det som kallas BID Malmö och som består av de två föreningarna Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången.

Efter polisens besked höll BID Malmö presskonferens häromdagen. Deltog gjorde också representanter från fastighetsägare, polis och politik.

– Det viktigaste tillskottet för staden har varit att hitta en samverkansmodell som fungerar över tid, säger Andreas Schönström som är kommunalråd (S) med ansvar för teknik och service. Och det har BID verkligen gjort. Det är det stora för oss. Ni har utökat med Möllevången. och nu kommer en sam-verkansmodell som fastighets- och gatukontorets har utvecklats att användas i Rosengård, Hyllie, Västra hamnen och Klagshamn. Även Augustenborg är på gång. Varje område måste hitta sitt sätt att samverka – men det är mycket lättare nu när någon har gått före och lyckats.

– Själv tycker jag att det är så spännande att kommunen inte sitter på facit: svaren kan vi bara hitta tillsammans.

En process som aldrig blir färdig

– Arbetet med BID är en process, påpekade föreningarnas ordförande Jan Svärd. Till skillnad från alla de projekt som utsatta områden har upplevt genom åren blir BID-processen aldrig färdig. Det är det som är själva grundbulten för vårt arbete.

Han fortsatte med att konstatera att det som sker på Seved påverkar hela stadsdelen Sofielund.

– Här finns 12 000 invånare, 180 företag och 150 aktiva föreningar. En oerhört viktig uppgift är därför att få med ännu fler av föreningarna i BID-processen. Föreningarna, om några, har ju en nära kontakt med människorna som bor här.

Långsiktigare lösningar

Milan Obradovic höll med om att mycket återstår, men konstaterade också nöjt att man nu kan övergå från att i stor utsträckning ”släcka bränder” till att arbeta mer förvaltande och med att skapa långsiktigare lösningar.

– Ett exempel är aktiviteter för ungdomar. Vi får många rapporter om att många familjer har det så knapert att det är svårt att få pengarna att räcka till för medlemsavgifter, även när föreningarna av sociala skäl försöker hålla dem låga. Och klarar man den utgiften så är det ännu svårare att ha råd med den utrustning som behövs, inte minst i idrottssammanhang. Därför kommer vi att samverka med föreningslivet för att hitta lösningar som kan lätta på den här bördan.

 

Anders Fransson fotograferad utomhus

När vi satte oss runt bordet blev det tydligt att vi arbetade med samma problem, och det gick snabbt att inse att vi kunde samverka – även med politiken, som bidrog med den sista pusselbiten åt oss andra, säger Anders Fransson, vd för Lifra.

 

Tobias Bråhammar i gatumiljö

Från polisens sida hade vi svårt att jobba i Sofielund från 2012 och framåt. När BID startade såg vi att det skapade förutsättningar för en samverkan som kunde förändra området. Tillsammans med övriga aktörer har vi den här vägen kunnat stärka området, engagera de boende och bygga förtroendet mellan dem och oss som myndighet. I dag finns de problem som vi hade i mitten av tiotalet inte kvar, säger Tobias Bråhammar, kommunpolis lokalpolisområde Norr.

 

Jan Svärd vid en tegelvägg

Jag har aldrig tidigare varit med om att fastighetsägare har gått ihop som de har gjort här. De har stannat och fortsatt processen och det har gjort att vi kunnat lösa problemen här, säger Jan Svärd, ordförande i BID Malmös föreningar.

 

BID Malmö: nio år av arbete för trivsel, trygghet och sammanhållning

Sofielund är ett av de områden i Malmö som sett olika projekt komma och gå genom åren – alla med den vällovliga ambitionen att komma till rätta med fattigdom, kriminalitet, droghandel och förslumning. Inget av projekten lyckades dock skapa några långsiktiga resultat, och i början av 2010-talet hade situationen i Södra Sofielund blivit så dålig att många boende där började känna sig som gisslan i sitt eget område:

  • Drogförsäljning och våld växte.
  • Posten vågade inte ge sig in i området för att leverera paket.
  • När polisen skulle ingripa blev de tvungna att komma med en bil för själva utryckningen och en annan för att skydda den första bilen under tiden.

Där och då föddes tanken på att skapa någonting mer långsiktigt. Initiativet kom från Fastighetsägarna Syd. Tillsammans med stadens samt HSB Malmö, Heimstaden, Lifra och MKB började man diskutera hur fastighetsägarna skulle kunna bidra med en lösning.

Inspirationen kom från det så kallade BID-konceptet, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. Ursprunget kommer från Kanada och USA där BID står för Business Improvement District. I Malmömodellen står BID för Boende, Integration och Dialog. I september 2014 bildades så föreningen Fastighetsägare BID Sofielund, med Hjalmar Falck som verksamhetsledare.

Hjalmar Falck, verksamhetsledare för BID Malmö 2014–2023. Här tillsammans med kommunalrådet Anders Schönström vid invigningen av Nobeltunneln.

Det var hög tid, för 2015 klassificerade polisen Södra Sofielund som ett särskilt utsatt område.

Arbetet inom Fastighetsägare BID Sofielund har engagerat många, många människor, och sakta har situationen förändrats och förbättrats. Våldet, drogförsäljningen och antalet kriminella har minskat och tryggheten återvänt. 2019 bildades därför systerföreningen Fastighetsägare BID Möllevången, som nu arbetar på liknande sätt inom områdena Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Sjukhusområdet och Triangeln. Tillsammans kallas de två föreningarna nu ofta BID Malmö.

Och ganska exakt nio år efter starten av den första BID-föreningen har alltså polisens Nationella operativa avdelning (NOA) sett så stora positiva förändringar att man kunnat flyttat ned Södra Sofielund ett steg på listan över utsatta områden.