30 maj, 2016 Sofielund

Sök stöd för er förening

I fjol instiftade Fastighetsägare Sofielund en fond för föreningar, frivilligorganisationer, medborgargrupper och andra aktörer som riktar sig till Malmöbor i området.

Fonden disponerar 100 000 om året och ska stödja ett rikt och aktivt föreningsliv, som ju är avgörande den sociala utvecklingen och engagemanget i området. Fokus ligger på kultur, delaktighet, föreningsliv och socialt ansvar.

Ni kan få 15 000 kronor i stöd

Fonden betalar ut max 15 000 kronor per förening och för att kunna komma ifråga krävs att ni:

 • har valt styrelse, har årsmöte, antagit stadgar
 • har varit verksamma i minst sex månader
 • har minst 10 medlemmar
 • är aktiva och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär i Sofielund
 • efter avslutat projekt kan redovisa hur bidraget har använts

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla följande:

 • Mål och syfte.
 • Vad ska göras? Hur? Varför?
 • Vilket resultat ska uppnås?
 • Tidplan.
 • Ekonomisk plan.
 • Verksamhetens stadgar.

Kontakta utvecklingsledare Hjalmar Falck om ni har frågor, telefon 040‐34 57 50.

Skicka ansökan med post till

Fastighetsägare Sofielund
Idunsgatan 2
214 30 Malmö

eller med e-post till E-post: hjalmar.falck@malmo.se

Läs mer om fonden här.