05 nov, 2018 Sofielund

Nu ska hela Malmö få städ- och trygghetspatruller

Klipp från Lokaltidningen

Fastighets- och gatukontoret föreslår att hela Malmö ska få städ- och trygghetspatruller – på samma sätt som redan gjort succé i Sofielund och på flera andra ställen. Målet är 300 jobb och ökad trygghet för malmöborna. Tekniska nämnden har gett klartecken att sjösätta planen omedelbart.

Det skriver Lokaltidningen.

Planen gäller från årsskiftet och till och med 2021 och omfattar fem områden:

  • Trygghetspatruller.
  • Patruller på odlingsområden.
  • Patruller för kulturaffischering och klottersanering av elskåp.
  • Interna extratjänster på fastighets- och gatukontoret.
  • Krav på externa leverantörer vid upphandlingar

Läs mer här!