23 aug, 2016 Sofielund

Spännande förmiddag kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Den 12 september arrangerar Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) en förmiddag med högaktuell forskning inom området social hållbarhet och bostadsrenovering med  presentationer från personer som är verksamma inom näringsliv och kommunal förvaltning.

Kunskapsutbyte

Dagen syftar till att länka samman personer från verksamheter inom näringsliv, akademi och ideell sektor för samtal och kunskaputbyte kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relationen mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Klicka här för information, program samt länk för anmälan (senast den 1 september)!