Så vill vi samarbeta med föreningskollegor

Tidigare har Fastighetsägare Sofielund erbjudit möjlighet att söka ett mindre föreningsstöd. Framöver kommer vi i stället att ha ett nära samarbete i form av mer gemensam samverkan där vi söker modeller för hur Fastighetsägare Möllevången och Sofielund tillsammans med andra kan utveckla våra områden. Det kan vara i form av olika projekt, studiecirklar, gemensamma vandringar, analyser med mera.

Med hjälp av bland annat KompetensCenter i Malmö har vi kartlagt alla föreningar och delat in dem i olika grupper. Under hösten 2020 kommer vi att bjuda in till olika möten för att se hur vi kan utveckla ett samarbete som blir mer långsiktigt och hållbart. Vi återkommer efter sommaren, så håll utkik på hemsidan.

Tidigare samarbeten

Här är lite exempel på föreningar som vi samverkat med under åren:

Drömfabriken med Limpo, Växtverket, Seveds förening och fotbollsklubben, Mammakraft, NBGB-föreningen, Tahra Media, IFEMA Filmfestival, Sinbad Event, Somalier i Sverige, Cirkusskolan, Barn och seniorer i Seved, Den saknade pusselbiten, Fotomaraton, Galleri Seved, Glokala folkhögskolan och Freezone, Hidde Iyo Dhaqan, Meteor, Mötesplats Naturen, Plan B, Språkcafé, URBIS, Urban Questions och Winnets cykelprojekt.

Både Fastighetsägare Sofielund och Fastighetsägare Möllevången kommer fortfarande att ha krav på att de samverkansprojekt som genomförs ska bidra till FN:s 17 globala mål.