23 mar, 2018 Sofielund

Få hjälp med din ansökan till investeringsstödet Klimatklivet

Klimatklivet

 

Torsdag den 12 april klockan 9–12 arrangeras årets första skrivarverkstad för Klimatklivet. Skrivarverkstaden innefattar både information och en workshop med fokus på både generell information, erfarenhetsutbyte kring skrivprocessen och konkret hjälp för hur man ska göra sin ansökan.

Investeringsstöd för att minska växthusgasutsläppen

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Exempelvis kan företag, kommuner och andra organisationer söka stöd för att sätta upp laddstolpar, göra energikonverteringar, utföra informationsinsatser, ta vara på restvärme med mera.

Mer information om stödet finns på www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Skrivarverkstaden arrangeras i samarbete med Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund. Länsstyrelsen Skånes klimatklivshandläggare finns på plats under hela förmiddagen för att ge råd, tips och se närmare på det som just du behöver hjälp med.

Anmäl dig här

Anmäl dig till skrivarverkstaden här!