01 dec, 2023 Sofielund

Seved inte längre ”särskilt utsatt område”

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har flyttat ned Södra Sofielund (Seved) ett steg på sin lista över utsatta områden i Sverige. Listan har tre nivåer och Seved går nu från den allvarligaste nivån ”särskilt utsatt område” till ”riskområde”.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Det är ett kvitto på att Fastighetsägare BID Sofielund, tillsammans med polis, Malmö stad, fastighetsägare, föreningar och inte minst många boende i Seved, lyckats vända den negativa baksidan till en positiv framsida.

Det säger BID Malmös ordförande Jan Svärd och tillägger att denna utvecklande demokratiprocess kommer att fortsätta.

Även HSB Malmös vd Michael Carlsson är glad i dag:

– Ja, jag är otroligt glad och stolt över den samverkan som vi har i Fastighetsägare BID Sofielund. Inom ramen för det arbetet har vi tillsammans med Malmö stad, polisen och de boende lyckats förändra området. Det har varit en långsiktig process där vi har strävat efter transparens och öppenhet. Resultatet är en säkrare och tryggare miljö för både våra hyresgäster och stadens invånare.

Rabatt på hyran

Anders Fransson är vd och ägare på fastighetsbolaget Lifra.

– Vi är på rätt väg och vi hade aldrig nått dit utan hjälp av våra hyresgäster i Seved, säger han. Detta ska vi så klart fria, och därför kommer alla våra hyresgäster att få en rabatt på hyran i januari!

Många glada röster

Milan Obradovic, verksamhetschef BID Malmö:

– Jag är både stolt och glad över att se samverkan när den är som bäst. Vår demokratiprocess är ett tydligt tecken på en positiv utveckling för Fastighetsägare BID Sofielund, polisen och för Malmö stad. Tack till alla som vi samverkat med genom åren och fortsatt framåt.

Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare BID Malmö:

– Det är en glädjens dag att få meddela att vi genom samverkan har lyckats skapa en positiv förändring för alla som bor och verkar i Sofielund. Ett stort tack till våra medlemmar och alla samverkansparter genom åren för era bidrag till det arbete vi utför i Fastighetsägare BID Sofielund.

Tobias Bråhammar, kommunpolis lokalpolisområde Norr:

– För att vara framgångsrik i arbetet har det varit av yttersta vikt att samverka för att i vårt uppdrag kunna agera snabbt och ha de dialoger som behövs i vårt arbete. Vi har genom den långsiktiga processen kunnat skapa ett starkt förtroende i området, något som har banat väg för positiva förändringar.

Läs mer