20 feb, 2017 Sofielund

Seveds FK firar upphöjelsen till division 6

Fotbollslaget Seveds FK som samarbetar med Fastighetsägare Sofielund

Här skriver fotograf Anders Mattsson om fotbollslaget Seveds FK som samarbetar med Fastighetsägare Sofielund. Och visst är de värda alla uppmuntran!

”Seveds FK är en förening som tar vara sina medlemmars intressen för samhället och idrotten, typ fotbollen. Att delta i vårt arbete kommer att ge barn och ungdomar ett ökat självförtroende, ökad kulturell förståelse och icke minst respekt för deras medmänniskor.

Vikten av en personlig trygghet

Föreningen vill också peka på det viktiga med egen utbildning och att få ett yrke som man kan leva med och få en personlig trygghet av och därmed hålla sig borta från sånt som drogmissbruk. Att få en plats i vårt samhälle, att känna till reglerna om mänskliga rättigheter, att kunna arbeta ideellt och religiöst obundet.

I föreningen kan man få igenom egna idéer till nya projekt som man tror på och som kan gagna Seved och sig själv, och genom det ta en bra plats i samhället.”