02 aug, 2018 Sofielund

Välkommen till seminarium på Garaget fredag den 3 augusti!

I samband med The International association for group psycho therapy and group process, IAGP:s kongress i Malmö i början av augusti, inbjuds alla Malmöbor att delta i ett seminariet Groups-In-the-City.  Ämnet är vikten av dialog och seminariet äger rum på Garaget på Lönngatan, fredag den 3 augusti klockan 19.00.

Läs mer om kongressen här

Läs mer om seminariet här