11 jun, 2021 Möllevången Sofielund

Se allt från polisen narkotikakonferens

Porträtt Freddy Nilsson

Kommunpolis Freddy Nilsson samtalade med verksamhetschefen för BID Malmö om det framgångsrika arbetet i Malmö.

Vid polisen stora narkotikakonferens nyligen genomfördes ett stort antal seminarier kring brottsförebyggande arbete. BID Malmös verksamhetschef och kommunpolis Freddy Nilsson var två av deltagarna. Nu kan ni se hela det seminariet i Växjö lokal-TV.

Här hittar du alla seminariepassen kring den stora konferensen som arrangeras av Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Fokus på konferensen är samverkan och sekretess. Inom kort kommer ni att  hitta information och länkar till detta på hemsidan för Öppna Kanalen i Växjö.

Program för Narkotikakonferens 2021

Regeringens Förnyade ANDTS-strategi
2021-06-21 16:00

Årets förebyggarkommun, Ammi Karlsson Pye, samordnare Andts-prevention i Västerås stad
2021-06-21 16:40

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, brottsförebyggande arbete med barn och unga
2021-06-22 18:15

Den svenska narkotikamarknaden
2021-06-22 18:45

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet
2021-06-23 08:05

100 Dagar, ingen verkan utan samverkan
2021-06-23 08:30

Narkotikafri arbetsmarknad med friska medarbete och trygga arbetsplatser
2021-06-24 08:15

Samverkan – På vems villkor?
2021-06-24 08:55

Borås gym i samverkan för dopningsfri miljö
2021-06-25 08:05

Panelsamtal med fokus på samverkan och sekretess
2021-06-25 08:35

Samverkan över myndighetsgränser
2021-06-26 08:15

BID Malmö – en samverkanprocess för att skapa trygga och trivsamma miljöer
2021-06-26 08:45

En Blå Wipe – och sen då?
2021-06-27 08:05

Sociala insatsgrupper, Risk – Behov – Mottaglighet
2021-06-27 08:35