07 okt, 2021 Möllevången

Klassrummet flyttade ut i verkligheten

  • Instruktör Carlos Bartechi och Thomas Hansmark, brandman, från Räddningstjänsten Syd, berättade om vad som behövs hemma för att släcka en brand.

Häromdagen mötte polisen och räddningstjänsten drygt 200 femteklassare för att lära dem mera om säkerhet i trafiken och trygghet i närmiljön. Engagemanget var stort och frågorna många: får man cykla på ett övergångsställe? Hur många får man åka samtidigt på en elsparkcykel? Vad gör en brandman?

I vanliga fall rör sig shoppare, resenärer, kyrkobesökare, EU-migranter och missbrukare på Johannesplan, den öppna platsen mellan Citytunnelns station på Triangeln och Johanneskyrkan. Under några timmar hindrade dock utryckningsfordon den genomströmningen. På gatorna intill körde bussar i jämn ström och trafiken av cyklar och elsparkcyklar på cykelbanan vid shoppingcentret var lika intensiv som den brukar vara.

Det här är en plats som barnen på Johannesskolan, Rådmansvångens skola och Möllevångsskolan har pekat ut som otrygg under trygghetsvandringar som gjorts tillsammans med polisen.

Uppföljning av ett trygghetsprojekt

Lektionerna ute i det fria var en uppföljning av Barn och unga i stadsutveckling. Det är ett trygghetsprojekt som BID Malmö genomfört under det senaste året tillsammans med bland andra polisen och socialtjänsten samt barn och förskolebarn från fyra skolor.

– Det var mycket logiskt att ge de här lektionerna just här och inte i ett klassrum, säger Gina Simicic, samordnare från SSPF (skola, social, polis och fritid) i Malmö stad. Barnen har berättat att de är rädda för att passera Johannesplan, framför allt på väg hem från skolan när det börjar bli mörkt. De blir erbjudna alkohol av gänget som sitter här och de har också blivit kontaktade av knarkförsäljare, till och med på skolgården.

Quizfrågor engagerade

Skolbarnen kom i mindre grupper och fick träffa polisen, räddningstjänsten och integrationsorganisationen Winnet. De hade fått frågor i ett quiz som de skulle fylla i och alla var hårt engagerade. Mest uppmärksamhet fick de uniformerade poliserna som berättade om vilka trafikregler som gäller för cyklister och fotgängare. Många barn påpekade att alla cyklade alldeles för fort på cykelbanan och att det behövdes fler övergångsställen.

– Vi borde vara ute mera på skolorna och lägga grunden till ett förtroende för polisen, säger polisaspirant Hampus Ekholm.

Han får medhåll av sin kurskamrat Simon Holmström.

– Det här är ett bra sätt att nå ut på.

Bättre kunskaper om hjälmtvång

Några meter därifrån står Maria Pålsson, projektledare på Winnet Malmö. I hennes uppdrag ingår att lära invandrade kvinnor att cykla. Det kan vara ett framgångsrikt steg ut på arbetsmarknaden. I dag har hon lånat en cykel med tydlig ringklocka och hjälm för att visa skolbarnen framför henne vad som gäller. Deras kunskaper om hjälmtvång är inte så stort från början, men efter hennes lektion kan alla svara på quizfrågan att lagen säger att alla under femton år måste ha hjälm på sig när de cyklar.

– Barnen ska vara trygga till och från skolan, det är ju deras arbetsplats, poängterar Jan Svärd, ordförande i BID Malmö. Fysiska hinder som skymmande buskar eller dålig belysning får kommunen ta hand om. Vi vuxna får undervisa om trafikvett och hoppas att barnen tar med sig reglerna hem.

Jan Svärd, ordförande i BID Malmö, och Andy Roberts, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret i Malmö, diskuterade olika aktörers insatser för att förebygga otrygghet.

I linje med medborgarlöftet

Andy Roberts har lämnat polisjobbet efter tjugo år och blivit avdelningschef för fastighets- och gatukontoret i Malmö. Han har varit aktiv i BID-processen och har nu en adjungerad plats i föreningsstyrelsen. Han följde aktiviteterna på Johannesplan med stort intresse.

– Den här dagen speglar det som avtalats i ett medborgarlöfte mellan polisen och socialen. Malmö ska vara en trygg och säker stad att både vistas och bo i. Det ska ske genom ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan kommunen och andra aktörer.

Remi Chamoun, elevkoordinator på Johannesskolan, var glad över att han och eleverna hade fått vara med och planera utomhuslektionerna om trafikvett.

Lektionen fortsätter i skolan

– Vi har varit så nyfikna på hur den här dagen skulle bli, säger Remi Chamoun, elevkoordinator på Johannesskolan. Både barn och vuxna har fått vara med och planera och inte bara kastats in i något. Vi ska följa upp resultatet inne på skolan.

Iman Ahmad, verksamhetsutvecklare med ansvar för bosociala frågor på BID Malmö, var också nöjd med eventet.

– Vi kan skapa fler aktiviteter på Johannesplan som utgår från de behov som finns. Min spontana tanke är att samordna ännu fler events med Malmö stad, att vi kanske kan vara en del av ett större evenemang skapat av fastighets- och gatukontoret. Goda krafter bör äga Johannesplan och jobba mera förebyggande och fånga upp utsatta grupper som vistas där.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg