30 mar, 2017 Sofielund

Regeringens egen rapport från ministerbesöket i Malmö

Ministerbesöket i Sofielund

Artiklar och reportage om justitieminister Morgan Johanssons besök i Malmö och hos oss i Sofielund fortsätter att strömma in. Det senaste exemplet kommer från regeringen själv, där ministern bland annat säger så här:

– Arbetet i Sofielund är ett bra exempel på brottsförebyggande arbete med samverkan mellan olika aktörer. BID-samarbeten är något regeringen lyfter upp i det nya nationella brottsförebyggande programmet och ser positivt på.

Läs mer här