SAMMANFATTNING_Fastighetsägare_Sofielund_2017_1 (1)