Meteor, ansökan för sofielund ett spadtag djuptsofielundsskolan