Free Zone Ansökan om stöd från Fastighetsägare BID Sofielund_180628