12 dec, 2022 Möllevången Sofielund

Positiva signaler i trygg­hets­mätning

Seved kan lyftas som särskilt utsatt område

Bedömningen är att S Sofielund/Seved kommer att kunna plockas bort från listan över särskilt utsatta områden. Det är slutsatsen efter senaste trygghetsmätningen och de positiva signaler som området visar upp.

Den senaste trygghetsmätningen från polisen visar positiv statistik, inte minst för Sofielund som som fortsatt sticker ut med positiva siffror. Det gäller särskilt den södra delen av området, där BID Malmös arbete har gjort stor skillnad. Här ökar känslan av trygghet och minskar känslan av utsatthet för brott. Även förtroendet för polisens insatser i området är högt – betydligt bättre än riksgenomsnittet.

– Vår bedömning är att Södra Sofielund/Seved kommer att kunna plockas bort från listan över särskilt utsatt område, menar polisen.

Det är känslan av trygghet och en upplevelse av minskad utsatthet för brott som visar på bra siffror. Även förtroendet för polisens insatser i området är högt, betydligt bättre än rikssnittet.

– Det är en positiv utveckling och tryggheten ökar i området med en inte lika tydlig missbruksproblematik och i stort ingen nyrekrytering, säger kommunpolis Tobias Bråhammar.

Inom Möllevången har trygghetskänslan under kvällstid ökat rejält, och många upplever även här att polisen är mer synlig och bryr sig om lokala problem. Tyvärr sticker fortfarande en hel del utmaningar ut, inte minst nedskräpning som ett av de största problemen. Här pekas även missbruksproblem och utsatthet för brott ut som utmaningar.

– Det här är något som vi kommer att prioritera mycket framöver i trygghetsarbetet, säger Tobias Bråhammar.

Även BID Malmö ser en del utmaningar som viktiga att få bukt med, men glädjen är stor över att Södra Sofielund med tiden kan plockas bort som särskilt utsatt område.

– Fastighetsägarnas insatser har stor betydelse, påpekar BID Malmös verksamhetschef Hjalmar Falck. Inte minst när det gäller att minska omflyttning och skapa goda boendemiljöer, både inomhus och ute. Vi fortsätter därför med trygghetscertifiering och ska även bidra till minskad nedskräpning och klotter.

En insats för att ha koll på nedskräpning förstörelse, klotter, misstänkt drogförsäljning, dålig belysning och annat är BID Malmös egen app. Den bidrar till att minska otryggheten i BID Malmös områden och ger snabba effekter där åtgärder vidtas snabbt. Inte minst bland medlemmar och från staden där brister ofta åtgärdas inom något dygn.

Positiva tendenser

När trygghetsmätningen granskas under lupp med resultat från S Sofielund/Seved så är trenden positiv. Svarsfrekvensen på drygt 41 procent är fortfarande låg och väcker tankar om nya enkäter till boende.

I mätningen ligger problemindex i dag på 2,97, i jämförelse med polisområde Malmös 2.41. 

– Det är en svagt uppåtgående positiv trend, där vi eventuellt behöver komplettera med en enkät eller medborgardialog för att verkligen bena ut vad det är som boende uppfattar som ett problem när det gäller en del punkter. Detta för att kunna lägga upp en plan för arbetet framåt.

Det menar både Tobias Bråhammar och Hjalmar Falck.

I mätningen är det att antal punkter som sticker ut, exempelvis som till exempel nedskräpning, skadegörelse, narkotikapåverkade personer och viss narkotikaförsäljning utomhus.

– Utifrån pågående medborgarlöfte samt regelbunden medborgardialog och arbetsgruppsmöten så är vår bild att den positiva utvecklingen håller i sig. Medborgarna uttrycker att det är mycket lugnare i området. Exempelvis Sevedsplan som mötesplats är betydligt trevligare och används till tillställningar och samlingsplats för alla, säger Tobias Bråhammar.

Fortsatta utmaningar

En hel del utmaningar finns inom både Möllevången och Sofielund. Här har samverkan mellan BID Malmö, polisen och flera aktörer stor betydelse, som Tryggare Malmö, arbetsmarknads- och socialförvaltning, SSPPF (skola-social-polis-fritid)

– Vi ser också att förtroendet för polisen är högt och vi kan både jobba gränssättande och relationsskapande utan problem. Inga signaler kommer från externa aktörer att man inte kan arbeta i området enligt rutin, menar Tobias Bråhammar.

En framgångsfaktor

En framgångsfaktor är BID Malmös medlemmar och där även andra fastighetsägare sköter sig med över lag en god kontakt med myndigheter och olika verksamheter. Det arbete som BID Malmös medlemmar lagt ner i Sofielund under åtta år har gett resultat och det smittar av sig. Nu ligger en del av tyngdpunkterna på Möllevången, inte minst med tanke på den pandemi som har varit.

Här är arbetet kring kultur och konstuttryck tillsammans med staden ett genomgående tema, där det ska ske en ökad genomströmning av människor och skapa trivsel.

– Parallellt arbetar vi hårt med att få bukt med nedskräpning, klotter och inte minst för att skapa trygga miljöer både inomhus och utomhus, säger Hjalmar Falck

Polisen har även utfört akuta och planerade insatser mot kriminella aktörer som finns i området med gott resultat. En del aktörer har flyttat och kopplingen till organiserad kriminalitet har i stort upphört.

–Däremot så finns det viss problematik kring strukturer som kan påverka området negativt. Här behöver vi jobba mycket med relationer för att kunna föra dialog säger Tobias Bråhammar.

Ökning av problem inom Möllevången

Otryggheten minskar inom Möllevången. Trygghetsmätning för Möllevången och delområden visar på en minskning av problemindex från förra mätningen, från 4,11 år 2021 till 4,05 år 2022. Det är fortsatt väldigt högt index och här finns utmaningar kopplat till tillit och sammanhållning. I övrigt är det i stort sett samma index i varje huvudgrupp med endast marginella skillnader.

Nedskräpning är fortsatt ett alarmerande påtagligt problem. Huvudgrupper som sticker ut just nedskräpning, utomhusstörningar som ökar, missbruksproblem samt ungdomsgäng som bråkar och stör ligger på en 6:a (54 procent)

Positivt är att Tryggheten ute ensam sen kväll har minskat från 6:a till en 2:a, Otrygg ute ensam sen kväll minskat från 5:a till 3:a och att polisen bryr sig om lokala problemen (0) = bättre än rikssnittet! Utsatthet för brott har ett högt index men ingen större förändring.

Här ser ni tabellen över trygghetsmätningen för 2022: