27 okt, 2020 Möllevången Sofielund

Polisvolontärer på utbildning hos BID Malmö

Polisvolontärer

Nio polisvolontärer, som bland annat utgick från BID-lokalen på Friisgatan, deltog på lördagen i arbetet med att fotodokumentera och anteckna kring otrygga platser på Möllevången.

Vid ett par tillfällen under hösten har polisens volontärer arbetat trygghetsskapande både i området kring Möllevången/Rådmansvången och på Seved/Södra Sorgenfri. Arbetet utgår bland annat från Fastighetsägare BID Möllevångens lokal på Friisgatan.

– Mötet med medborgarna har varit positivt och arbetet har varit dialog- och relationsskapande, vilket bland annat har lett till ett ökat informationsflöde, säger kommunpolis Tobias Bråhammar.

Volontärerna har också fått till uppgift att påbörja arbetet med en yttre trygghetsbesiktning av fastigheterna i området kring Möllevången/Rådmansvången. Här har delar av den manual som BID Malmö arbetar med kring trygghetsbesiktning använts.

Syftet är att skapa en tydligare bild över det yttre fysiska skicket på fastigheterna, något som utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv är viktigt i arbetet inom BID-processen.

– Här kan man snabbare upprätta en dialog med fastighetsägaren för att belysa ett positivt förändringsarbete i stadsmiljön om behovet finns, säger kommunpoliserna Tobias Bråhammar och Freddy Nilsson som leder utbildningen

Volontärarbetet kommer att fortsätta med jämna intervaller framöver för att försöka bidra till ett ökat engagemang hos medborgaren och att lyfta de områden BID verkar i.

Fler trygghetsbesiktningar under hösten

Trygghetsbesiktning är ett koncept som startade i Sofielund för ett par år sedan i ett antal fastigheter, som sedan trygghetscertifierats.  Konceptet kommer att skalas upp för både Sofielund och Möllevången under hösten

– Vi drar igång under hösten igen både för Sofielund och BID Möllevången, säger Hjalmar Falck som är verksamhetschef för BID Malmö. Vi hoppas kunna koppla det här ordentligt till den forskning vi gör tillsammans med Malmö universitet.

Följ polisvolontärernas arbete på bidmalmo.se och i Polisen Malmös egna flöden på Facebook och Instagram. Läs också gärna mer om trygghetscertifiering.

Poliser som föreläser

Kommunpoliserna Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar utbildade under dagen polisvolontärerna.