19 mar, 2015 Sofielund

”Begränsa den obehöriga trafiken”

Fastighetsägare Sofielund har lagt fram ett ny önskemål om att få utökad begränsning av obehörig trafik i området runt Sevedsplan i Sofielundsområdet. Med anledning av den problematik som finns kring kvarteren från Sevedsplan till Rasmusgatan/Sofiagatan/Köpmansgatan/Jespersgatan/Mogensgatan önskar föreningen att Trafiknämnden beslutar om utökad trafikskyltning i området med motorfordonstrafik förbjuden för obehöriga kl. 21.00–05.00.

Läs mer i föreningens ansökan.

Gör det svårare för kriminella

Polisen har yttrat sig över ärendet och styrker föreningens önskan med grund i att förbjuden trafik med motorfordon under den tid som föreslås skulle göra det svårare för kriminella att färdas till och från området i syfte att begå brott.

Läs mer i Polisens yttrande.