03 apr, 2015 Sofielund

Odlingar längs planket och konst i tunneln

Det gamla planket vid infarten till Sofielund kommer att döljas av grönska – allt planterat av Ideella odlingsnätverket och i samverkan med Fastighetsägare Sofielund.

Hela planket från cykelstigen och utmed Lönngatan ska grönska, och framför planket kommer lådor som ska fyllas av blommor och rabatter runt staket att rensas upp. Förhoppningen är att det här påbörjas under Framtidsveckan.

Lokala konstnärer

Nästa steg blir att måla tunneln under Nobelvägen och muren längs Lönngatan (mot cykelstigen). Till det jobbet anlitas lokala konstnärer som med boende får hjälpas åt.

Vi återkommer!