18 nov, 2020 Möllevången Sofielund

Nytt stöd för forskning om tryggheten i fastigheter inom BID

Brottsförebyggande rådet, Brå, beviljar ytterligare forskningsmedel till BID Malmö och vårt arbete kring trygghetsbesiktningar och certifiering av fastigheter i Sofielund och Möllevången.

Det glädjande beskedet om att Brå återigen stöder BID-processen i Malmö kom häromdagen. Det innebär att vi kan finansiera forskningen kring effekter av trygghetsbesiktningar av fastigheter tillsammans med kriminologerna på Malmö universitet.

En systematisk genomgång

Startskottet för trygghetsbesiktning och certifiering av fastigheter togs i samband med bildandet av Fastighetsägare BID Sofielund och 2017 genomfördes den första certifieringen. En trygghetsbesiktning är en systematisk genomgång som syftar till att identifiera riskfaktorer för brott och otrygghet i och nära fastigheten. Målet är att fastighetsägare ska uppmärksammas på riskerna och hur dessa kan åtgärdas.

Studier från Storbritannien pekar på att trygghetsbesiktningar där (”Secured by design”) verkar ha en effekt på egendomsbrott. Men det saknas forskning kring detta i svensk kontext.

– Därför var beskedet från Brå så välkommet. I studien med Malmö universitet kommer vi att  utvärdera hur trygghetsbesiktningar av flerfamiljsfastigheter påverkar brottslighet och trygghetsupplevelser, säger Hjalmar Falck som är verksamhetschef för BID Malmö.

Lika glad över beskedet från Brå är doktorand Karl Kronkvist på Malmö universitet. Han kommer att leda utvärderingen.

– Nu kan vi fortsätta att undersöka fastighetsägares möjligheter att bidra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i en svensk kontext, säger han.

Mer information

Mer information om hur upplägget blir kring studien kommer på hemsidan och för medlemmar som deltar.

Läs mer om trygghetscertifering

Trygghetsbesiktning på Brf. Cykelns gård

Brf. Cykeln på Lönngatan var först ut med att låta Länsförsäkringar trygghetscertifiera sin fastighet. Jan Svärd samt Kenneth Johansson och Andreas Johansson från Länsförsäkringar Skåne. Foto: Eva Kronfält Thorvinger.