14 sep, 2015 Sofielund

Ny trygghetsenkät på väg

Nu startar del två av trygghetskartläggningen inom Sofielundsområdet, den här gången för hela Sofielund med industriområde, Annelund och Lönngården. Fastighetsägarenkäten kommer både i skriftlig version och som webbenkät. Det blir även en specialenkät för alla som hyr ut lokaler.

Innehåll

Enkäten omfattar den här gången även frågor om vilken betydelse som Fastighetsägare Sofielund haft efter sitt första år, även om en del satsningar på grund av budgetramar dragit ut på tiden.

Tanken är att vi ska mäta tryggheten även i del tre av enkäten. Till denna söker föreningen medel från Brottsförebyggande rådet, BRÅ