29 okt, 2021 Sofielund

Naturmolnet och Växtvärket vinner pris

Uppslutningen var stor när Naturmolnet invigdes med Andreas Schönström (S), ordförande för tekniska nämnden, och Benny Bendzovski från fastighetsägaren Kungsleden.

– Det var svårt att föreställa sig det här från början, men nu har de gjort platsen tillgänglig, säger Benny Bendzovski på Kungsleden. Men det hade inte varit möjligt utan samverkan mellan olika lokala aktörer – och de verksamhetsansvariga i Fastighetsägare BID Sofielund.

”Årets föreningsinsats 2020”

Växtvärket har fått Malmö stads pris som vinnare till Årets föreningsinsats 2020 för sitt arbete med trädgården Naturmolnet i Sofielund. Men framtiden är oviss för den populära mötesplatsen när EU-finansieringen upphör i februari 2022.

– Naturmolnet måste räddas, säger Sara Stiber som är verksamhetsledare på den ideella föreningen Växtvärket. Annars finns det risk för att området än en gång blir en otrygghetsmarkör.

I september 2020 invigdes Naturmolnet, en tidigare ödetomt i hörnet av Palmgatan och Rolfsgatan i norra Sofielund. Tillsammans med BID Sofielund och flera olika föreningar har Växtvärket röjt, byggt, odlat och på så sätt skapat en mötesplats för alla.

Växtvärket har under det gångna året tagit emot hundratals förskolebarn och elever från de närliggande skolorna för temaundervisning om natur och miljö. Naturmolnet, som döpts av en skolklass på Kastanjeskolan, har också blivit en musikscen och många boende har valt att fira födelsedagar och andra bemärkelsedagar här.

”Naturmolnet har fördelen att återuppliva en ödetomt som varit i träda i decennier, och nu skapar föreningen en positiv och livskraftig knutpunkt i Malmö. Föreningen verkar för barn, hållbara städer, odling och bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar föreningen gröna lärmiljöer och mötesplatser i staden”, skriver Malmö stad i sin motivering till att Växtvärket får priset, som delades ut den 29 oktober på stadens föreningsgala.

”Priset inte oväntat”

– Det är positivt, men inte helt oväntat, att verksamheten på Naturmolnet får priset, säger Benny Bendzovski, marknadsområdeschef på fastighetsbolaget Kungsleden Malmö som äger tomten. Jag har sett hur Växtverkets personal har engagerat sig, de har varit ute i ur och skur och barnen verkar stortrivas. Aktiviteterna rimmar väl med vår vision som handlar om att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras.

– Det var svårt att föreställa sig det här från början men nu har de gjort platsen tillgänglig, fortsätter han. Men det hade inte varit möjligt utan samverkan mellan olika lokala aktörer – och de verksamhetsansvariga i Fastighetsägare BID Sofielund har varit dirigenter.

Naturmolnet finns i dag på tomtmark mitt i stan. Enligt Benny Bendzovski har Kungsleden inga aktuella planer för tomten.

– I dagsläget är det inte aktuellt för oss att bygga något där, säger han. Vi jobbar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor.

Trygghetsprojekt

När Fastighetsägare BID Sofielund bildades för sex år sedan gjordes trygghetsmätningar i stadsdelen, som visade att området kring den obebyggda tomten var otryggt. Både vuxna boende och skolbarn var rädda för att passera. Projektet Trädgården, som senare döptes till Naturmolnet, växte fram med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom projektet Case Sofielund 2030.

I februari 2022 går projekttiden ut och den ekonomiska framtiden för Naturmolnet blir oviss. Tidigare i år ansökte Växtvärket om bidrag för ett treårsprojekt hos den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Det skulle göra det möjligt för Naturmolnet att fortsätta aktiveras och vidareutvecklas som fysiskt nav för aktionsdriven områdesutveckling genom medskapande processer, och hitta en form för samförvaltning framåt.

Den ansökan avslogs i oktober och nu står Naturmolnet utan en långsiktig finansiell lösning.

Nytt projekt på gång

Växtvärket har dock beviljats ett nytt projekt från Allmänna Arvsfonden. Det är ett projekt som handlar om hur man kan skapa lekfullare och tryggare stråk för barn och unga i staden, så att deras rörelsefrihet åter kan öka. I projektet ”Gatulabba” kommer Växtvärket att både visionera kring framtidens gator med barn och unga och skapa prototyper i skala 1:1 – det vill säga att barnen konstruerar, testar och utvärderar storskaliga modeller av sina idéer. Sen bjuds allmänheten in på gatufester och får uppleva hur en barnvänligare stad skulle kunna se ut.

”Sofielund en superstadsdel”

–  Gatulabba-projektet är ett steg i en lång strävan. Vi behöver sikta mot en framtid där vi föräldrar vågar släppa ut våra barn att leka på gatorna igen, säger Sara Stiber. I vårt arbete med Naturmolnet och Guldängens bygglek något kvarter bort har vi upptäckt att barnen som bor här inte känner till sitt eget närområde, eftersom de inte får gå ut själva, på grund av trafiken och den upplevda otryggheten. Men Sofielund är en superstadsdel med många processer och projekt som måste få fortsätta att utvecklas.

Text och foto: Marie Bosund