23 okt, 2021 Möllevången Sofielund

Se webbinariet om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

 

Här kan du se hela webbinariet kring näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet, där BID-processen i Malmö var en av deltagarna.

Inkludera näringslivet i lokala Brå och håll regelbundna dialogmöten med företag om brottsligheten. Kartlägg det lokala näringslivets utsatthet för brott: Det var några tips från ett webbinarium på temat brott och otrygghet, ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Polisen i område Syd och Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Samverkan och samarbete var ordet för dagen, och betonades av samtliga talare.

Webbinariet riktade sig till 48 kommuner i området och samlade ett hundratal deltagare från en stor del av dem. Hjalmar Falck och Tobias Bråhammar från BID Malmö gav konkreta exempel på hur man kan skapa förutsättningar för samverkan kring brottsdrabbade områden. BID-modellen stärker samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer, skapar en gemensam vision och målbild och bygger dessutom förtroende mellan offentlig och privat sektor.

Här hittar du inte bara webbinariet utan också en artikel från dagen och även de Powerpointbilder som presenterades.

Den rapport om Brottslighetens kostnader 2020 som nämndes under webbinariet finns här.