11 nov, 2020 Möllevången Sofielund

INSTÄLLT Musik på gator och torg

trumpetare

Vi vill hjälpa till att sprida musik på gator och torg! Coronatider gör att många sociala aktiviteter behöver ske utomhus, trots den mörka årstiden. Vi på BID Malmö vill bidra till att våra publika miljöer känns trygga och välkomnande nu i vinter. Intresserad av att spela för Malmöborna utomhus under helgerna i december? Symbolisk ersättning utlovas! Först till kvarn!

Förutsättningar: BID Malmö ordnar el och samordnar tillstånd och marknadsföring samt extraerbjudanden från intilliggande restauranger och kaféer. Ljudutrustning ordnar man själv. Aktuella platser är Triangeltorget (Johannesplan), Sevedsplan, Friisgatan samt Folkets Park.

Inställt på grund av coronarestriktionerna

Med anledning av de nya restriktionerna vid allmän sammankomst som endast tillåter åtta personer, ser BID Malmö ingen annan möjlighet än att ställa in musikarrangemangen med levande musik i Malmö på gator och torg under december 2020.

Vi har dock hunnit få kritik för våra planer på grund av uttrycket ”symbolisk summa”. För detta är det bara att be om ursäkt. BID Malmö är en ideell förening med medlemsavgifter, och vi verkar för att utveckla våra områden tillsammans med verksamheterna i området. En del av dessa verksamheter har kultur som huvudfokus och dessa försöker vi stödja.

BID Malmö önskade att genomföra något tillsammans med andra för att skapa plats för musik och social aktivitet utomhus under pågående pandemi. Eftersom det var en aktivitet som låg utanför budget fanns det ett begränsat belopp avsatt. Med ”symbolisk ersättning”, som alltså var en olycklig formulering, ville vi visa hur det ligger till: det fanns helt enkelt inga stora pengar för detta. Dock innebär det inte att någon skulle göra detta gratis. 

Utifrån vår budget ville vi ha en diskussion om ett arvode med dem som var ”först till kvarn”. Men, med anledning av de nya restriktioner som kom efter vårt utskick, som endast tillåter åtta personer vid allmän sammankomst, ser BID Malmö alltså ingen annan möjlighet än att helt ställa in arrangemangen med levande musik i Malmö på gator och torg under december 2020.

Vi hoppas få återkomma och lovar då att ha en betydligt bättre dialog kring arvodet.