26 jul, 2021 Sofielund

Mer upp­märk­sam­het för Sofie­lunds stora målningar

Läs om färgsprakande målningar i Sofielund i Dagens Nyheter. Här intervjuas Artscape och verksamhetschefen för BID Malmö om betydelsen av konst i stadsmiljön.

Artscape är mest kända för sina storskaliga väggmålningar, men i år har de för första gången låtit färglägga också en fyrtio meter hög skorsten nära Sevedsplan. Kvarteren i området har under det senaste decenniet fått mycket uppmärksamhet på grund av problem med öppen droghandel, skjutningar och oseriösa hyresvärdar som låtit fastigheterna förfalla. Men efter en kraftsamling från Malmö stad, polis och fastighetsägare har tryggheten ökat.

– Jag tycker att konstverken ännu mer stärker det arbete som vi under flera års tid har gjort i Sofielund för att skapa lugn och ro i området, säger Hjalmar Falck, verksamhetsledare för Fastighetsägarnätverket BID Malmö som samarbetar med Artscape.