11 mar, 2019 Sofielund

Mata inte fåglar på marken – det blir rena gottebordet för råttor

Ladda gärna ner bilden – skriv ut den och sätt upp den i trappan!

Problem med råttor blir allt vanligare i stora städer, och i Sofielundsområdet är det ibland rena invasionen. En viktig förklaring till råttproblem i städer är att det byggs så mycket, inte minst genom att man gräver för att lägga ledningar och avloppssystem.

Men det finns andra förklaringar också. En av dem är att tillgången till mat har ökat för råttorna. Det är alltså viktigt att inte mata fåglar med bröd eller annat på gräsmattor eller öppna ytor – eftersom det resulterar i rena gottebordet för råttor.

Om ni vill mata fåglar: gör det då i speciella fågelmatare som finns att köpa, och se till att de hänger så att inte råttor och möss kommer åt innehållet. Tänk också på att bröd inte är särskilt nyttigt för fåglar utan man bör ge dem särskild fågelmat som köps i butiker.

Fler tips för att slippa råttor

  • Släng alla sopor hamnar i soptunnan, och se till att locket är stängt.
  • Om du förvarar mat i förråd så se till att använda tätt slutna kärl.
  • Spola aldrig ner fett i avlopp – det lockar till sig råttor.
  • Se till att avloppsbrunnar och ventiler på tomten är täta.
  • Om ni har problem med råttor inom en fastighet så kontakta  i första hand fastighetsägaren.

På gatukontorets hemsida finns fler råd och tips. Ser du råttor på allmän plats kan du anmäla det här, och här finns information om vart du ska vända dig om du ser råttor i avloppsnätet.