30 maj, 2016 Sofielund

Lite närmare parkeringsförbud på Västanforsgatan

Gatukontoret kommer att utreda ett eventuellt parkeringsförbud på ena sidan av Västanforsgatan efter önskemål från Fastighetsägare Sofielund och medlemmar i föreningen.

Ytterligare läsning

Läs mer om vår skrivelse här och gatukontorets svar här.