11 sep, 2018 Sofielund

Läs mer om BID-processen i Sofielund

Ett BID är en samverkan mellan flera parter för stadutveckling i ett geografiskt avgränsat område. BID står för Business Improvement District och finns i många länder. Ursprungligen kommer det från Kanada och USA, men BID finns även i länder som Nederländerna, Sydafrika, Tyskland och England. I andra länder bygger BID-konceptet på en lagstiftning som tvingar fastighetsägarna att delta med både pengar och resurser.

Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige. Därför vi har bildat föreningen Fastighetsägare Sofielund där fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och företag har förbundit sig att arbeta tillsammans och med Malmö stad, föreningslivet och boende för att utveckla Sofielund. BID-processen här är ett utvecklingssamarbete för att ytterligare öka trivsel, trygghet och sammanhållning på Sofielund.

Läs mer om BID-processen i Sofielund här!