Kv Dimmans garage

Lisa Ewald, tecknare, fick uppdraget att illustrera porten till Kv Dimmans garage.

Dimman av Lisa Ewald