14 sep, 2020 Möllevången Sofielund

Krafttag krävs mot klotter

Klotter är ett stort problem och Fastighetsägare BID Sofielund & Möllevången ser gärna en kontinuerlig kontroll av klotter från stadens entreprenörer. Senast i raden är återigen det klotters om ständigt uppmärksammas på stadens blomsterurnor, skyltar mm i bla S Sofielund. Så här skriver BID Malmö till Fastighets- och gatukontoret.

Hej
Vill återigen anmäla klotter på Rasmusgatan, Jespersgatan m fl kvarter. Inte bara på bif urnor utan även på stadens p-automater, skyltar mm. Vi får påstötningar från boende som tycker att området bara lämnas därhän och inte får samma service när det gäller att hålla klotterfritt som andra områden. Detta inte minst efter de insatser vi gjort i området för att göra det trivsammare. Vore det inte möjligt at få till en kontinuerlig rondering av Saneringskompaniet. Från Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången är vi då beredda att kontinuerligt se till att fastighetsägare också tar sitt ansvar.
Vill också be er att se över planteringarna i krukorna och kanske få till en trevligare plantering. Även här är Fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången intresserade av samverkan – kanske vi kan hitta samförvaltning av blomsterarrangemang, trädplanteringar mm i våra områden. Den frågan tar vi gärna en diskussion kring.
Mvh
För BID Malmö