17 dec, 2020 Möllevången Sofielund

”Justitiesossar” på rådslag fick dragning om BID Malmö

Skärmdump med Mikael Damberg

Digitalt möte med ”Justitiesossarna” och andra, där inrikesminister Mikael Damberg pekade på BID-modellen som en bra metod.

BID Malmö inledde på onsdagen ett rådslag med bland annat S-ledamöter i riksdagens justitieutskott. Gruppen kallar sig själv Justititesossarna, och inrikesminister Mikael Damberg konstaterade att han tror på BID-modellen.

Det var ett stort antal som följde rådslaget, som hölls digitalt. Tidigare har just utskottet med S-ledamöter besökt Fastighetsägaren BID Sofielund. Nu presenterade vi hela BID Malmö och visade den nya filmen om vår verksamhet. Efter en kort presentation av ordföranden Jan Svärd, verksamhetschef Hjalmar Falck och kommunpolis Tobias Bråhammar beskrevs läget kring S Sofielund som område på listan över ”särskilt utsatta områden”.

Även om S Sofielund/Seved snart kan lyftas bort från listan så kommer BID-processen och polisens arbete där inte att minska. Dessutom har modellen nu flyttas till Möllevången och hela den processen och området beskrevs under rådslaget.

Ett antal områden pekades ut som viktiga från BID Malmö:

  • Behovet av en BID-lagstiftning, för att komma åt friåkare, men även striktare regler för hur fastighetsförvaltning ska drivas. Många seriösa fastighetsägare vill ha en certifiering för att kunna hyra ut bostäder.
  • Se till att implementera poliser tillsammans med brottsförebyggare, ordningsvakter och till exempel trygghetspatruller på ett klokt sätt, så att man ser sambandet mellan myndigheter, socialt arbete, staden, civilsamhället och drivkraften hos näringslivets för att utveckla trivsamma områden. Viktigt att skapa tillit. I Malmö betonades att samverkansformen inom BID är väl utvecklad.
  • Skyddet för fastighetsägare måste stärkas och sekretessregler måste ses över för att göra det möjligt att öka informationen mellan alla aktörer – inte minst för fastighetsägare som hamnar i klorna på kriminella verksamheter i lokaler och bostäder.
  • Se över regler gällande målvakter och det orimliga i att kunna äga hur många bilar som helst.

 

Mikael Damberg avrundade rådslaget:

– BID modellen är intressant och jag tror på den, sa han. Här finns att tjäna vad gäller både ekonomiska och sociala investeringar. Nu utreder vi modellen och vi ser den gärna på fler platser, och för att få en hållbar modell kan det behövas lagstiftning.

Även sekretessfrågan togs upp som en punkt som behöver lyftas. Just nu utreder Brottsförebyggande rådet (Brå) frågan.

– Så hör av er till Brå och lämna synpunkter, uppmanade Mikael Damberg.

Det blev en hel del diskussion kring frågan om fler poliser och om stämpeln ”utsatt område”. Poliser är viktigt men även det långsiktiga sociala arbetet med att skapa jobb och ge unga möjligheter till utbildning.

– Vi behöver fler poliser, det råder det ingen tvekan om. Vi behöver ha relationsskapande poliser som arbetar lokalt och som har kännedom om områden. Men det är viktigt att ha fokus på områden där människor känner otrygghet, menar Mikael Damberg.