17 apr, 2020 Sofielund

Jesper Karyd, fastighetsägare: ”Stödet ger hyresgästerna arbetsro”

På torsdagen beslutade regeringen om hyresstöd under några månader för utsatta branscher, till exempel restauranger, butiker och frisörer.

– Det var ett väntat beslut, säger Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter. Men det var också ett beslut som omfattade fler branscher än vad som sagts från början. Nu gäller det att se till att pengarna hamnar rätt.

Jesper Karyd, vd Karyds fastigheter

Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter.

Han poängterar att förhandsinformationen om stödpaketet ofta uppfattats fel av hyresgäster. Många har trott att hyreskostnaderna skulle sänkas med 50 procent för alla i de utsatta branscherna genom statligt bidrag. Att fastighetsägaren ska stå för halva rabatten har inte alltid nått fram.

Enskilda diskussioner

– Vi har inga möjligheter att ge rabatt åt alla. Vi kommer att ha enskilda diskussioner med de hyresgäster som kontaktar oss, där vi ser över respektives förutsättningar. De som inte har intresse av enskilda diskussioner klarar sig uppenbarligen på egen hand.

Bland Karyd Fastigheter AB:s hyresgäster finns många mindre egenföretagare och alla de man fört diskussioner med har fått rådet att avvakta med att betala in majhyran tills en överenskommelse nåtts. Jesper Karyd räknar med att alla beslut om hyresrabatter ska vara klara före månadsskiftet april-maj.

– Det här handlar inte bara om pengar utan ofta om att skapa ett lugn och en arbetsro för hyresgästen, fortsätter han. Vi kan tänka oss att under en period förändra ingångna hyresavtal, till exempel genom att erbjuda hyresinbetalning månadsvis i stället för per kvartal eller att tillfälligt förkorta uppsägningstiden. Det är inte rimligt att hålla kvar en hyresgäst som blöder, då är det bättre att hitta en ny med bättre förutsättningar.

Fakta: hyresstöd till utsatta branscher

Regeringens beslut innebär att hyran kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten ska dela lika på kostnaden. Hyresrabatten är tillfällig och gäller mellan 1 april och 30 juni. Fastighetsägaren ansöker om stödet hos länsstyrelsen i efterhand.

Fotnoter:

Text: Marie Bosund Hedberg
Foto: Hjalmar Falck