21 okt, 2020 Möllevången Sofielund

BID-processen lyftes på Integrations­forum – och senast i Aftonbladet och TV 4

BID Malmö deltog digitalt på en konferens om utanförskap och som exempel på områden som kan lyftas från särskilt utsatta listan i både Aftonbladets Pod Daily och i TV 4.

BID-processen var ett inslag, dock digitalt, när Integrationsforum bjöd in till seminariet ”Konferensen om utanförskap och gängkriminalitet ” i förra veckan. Från Malmö blev det BID-processen med Hjalmar Falck och kommunpolis Tobias Bråhammar samt på plats Sluta Skjut-projektet som presenterades av kommunpolis Stefan Wredenmark, en av flera poliser som varit med från Områdesprogrammets tid, fram till BID Malmö.

Bland ämnena som togs upp var:

• Socialstyrelsens uppdrag och nationella satsningar för barn och unga i riskzon för att begå brott
• Effektiva och beprövade metoder för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som ger resultat
• ”Sluta skjut” – satsningen som minskar skjutningar och sprängningar
• Framgångsrikt operativt arbete för att ingripa och förebygga våld och gängkriminalitet
• Prisbelönt process för att minska otrygghet och öka trivsel i ett särskilt utsatt område
• Hur kan socialtjänsten samverka med polis och andra aktörer som skola för att i tidigt skede identifiera utsatthet hos barn och unga för att undvika negativ utveckling?
• Framgångsrik avhopparverksamhet där kriminella får stöd att lämna våldsamma grupper
• Utforma en långsiktig strategi för boende, integration, delaktighet för bättre sammanhållning och stabilitet i ett särskilt utsatt område

Mer information