10 mar, 2020 Sofielund

Hur kan samhällsplaneringen bidra till ökad trygghet?

Den 5 mars genomförde Länsstyrelsen i Västmanland en konferens för att höja kunskapen om hur man kan arbeta brottsförebyggande inom fysisk planering. Den röda tråden var vikten av att fokusera på rätt saker och vikten av att arbeta i samverkan mellan olika aktörer som näringsliv, civilsamhället, kommuner och myndigheter. BID-modellen lyftes fram som ett bra sätt att slå ihop samverkan och medborgardialog. Läs mer här.