16 maj, 2022 Möllevången Sofielund

Globalt intresse för BID Malmös arbete – nu uppdaterad med podd – och med video!

  • Avdelningschef Andy Roberts från fastighets- och gatukontoret berättar om staden insatser.

Ett 30 tal delegater från hela världen besökte nyligen BID Malmö i samband med ICLEI World Congress i Malmö.

– Om alla gjorde som BID Malmö tror jag vi skulle komma ännu längre framåt i världen, var en kommentar från besöket.

(Länk till podden längs ner på sidan.)

(Länk till video under den!)

ICLEI är ett globalt nätverk för lokala och regionala ledare som engagerar sig för hållbar stadsutveckling, och diskussionerna på seminariet var intensiva och stämningen hög. Beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer, ekonomer, civilsamhällesrepresentanter, privata aktörer, mediafolk, akademiker, studenter och andra med intresse för hållbarhet slöt upp på Föreningscenter Nobel 21 för BID Malmös seminarium ”Partnerships for socio-economic improvements and lasting change. District regeneration partnership in Sofielund and Möllevången”.

Seminariet kompletterades med en gemensam promenad till grannskapsträdgården Naturmolnet vid Palmgatan. Här fick deltagarna även ta del av ett konkret exempel på vad förändringen i området har inneburit och vilken betydelse lokal förankring och medskapande haft och fortsätter att ha för denna förändring.

– Om alla gjorde som BID Malmö tror jag att vi skulle komma ännu längre framåt i världen.

Det menade doktor Dolapo Fasawe från Lagos statliga miljöskyddskontor, en av seminariets mest aktiva med frågor och synpunkter.

  • Seminariedeltagarna på besök i Naturmolnet.

Tio års utveckling på en timme

Före promenaden till Naturmolnet inledde Hjalmar Falck och Jan Svärd från BID:s styrelse seminariet med att visa filmen ”BID i Malmö – så gör vi skillnad”. Därefter berättade nyckelpersoner från nätverket – fastighetsägare, politiker, polis, energiproducenter och forskare – om sina erfarenheter, analyser och tankar om arbetet och utvecklingen.

Ett särskilt avsnitt ägnades barnens växande roll och delaktighet i stadsutveckling. Här påminde BID:s utvecklare Jeanette Berga och Per Dahlbeck från Pedagogisk inspiration i Malmö om att barn och unga under 18 år saknar rösträtt. Därmed är de beroende av vuxenvärldens beslut i de flesta frågor.

I flera fall har  BID Malmö därförengagerat barn både i planering och utveckling av Sofielund och Möllevången. Bland annat har förskolebarn fått lämna åsikter om sin närmiljö och fått vara med och skapa konst till gatustråken.

– Om man jobbar med hållbarhet behöver man ha siktet inställt på framtiden, och de unga är framtiden, underströk Jeanette Berga.

Kultursatsningar för ökad trygghet

Under seminariet gjordes också en jämförelse mellan BID Malmös två olika områden. Kommunpolis Tobias Bråhammar menade att utmaningarna på Möllevången är annorlunda än på Sofielund:

– Möllevången ligger mer centralt, har fler byggnader och fastigheter och ett livligare nattliv med mer folk i rörelse. Antalet riskfaktorer här är bland de högsta i Sverige, men samtidigt är den socioekonomiska situationen relativt hög och området är av den anledningen inte lika sårbart.

Hjalmar Falck från BID Malmö berättade om kultursatsningarna på Möllevången med bland annat seriefigurer på fasader och elskåp, och appar besökare kan ladda ner för att få en guidad tur i kvarteret.

Andreas Schönström (S) förklarade kultursatsningarna ytterligare:

– För att öka tryggheten i ett område kan man göra på två olika sätt: aningen ringer man polisen och sätter upp övervakningskameror, eller så får man vanligt folk och barnfamiljer att börja röra sig på gatorna. Polisen kan lösa det mest akuta, men för långsiktiga effekter behöver man arbeta på fler sätt.

Engagerad publik

Under seminariet kom många frågor om allt från finansieringen av arbetet och uppföljningen av de kriminella som tidigare fanns i området till effekterna av ett ökat värde på fastigheter, höjda löner, och risken för gentrifiering.

Hjalmar Falck besvarade frågan om gentrifiering med att kort förklara Malmömodellen och den nationella lagstiftningen kring hyressättning. Han fortsatte med att visa hur dessa har gjort att varken Sofielund eller Möllevången drabbats av utveckling likt den i exempelvis Harlem i New York.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) påpekade att det redan när BID bildades fanns en rädsla hos framförallt en del föreningar för att bli utkastade om prisnivåerna i området steg. Denna rädsla skapade ett motstånd från deras sida.

– Framgångsmodellen skulle visa sig vara BID Malmös löfte om en långsiktig närvaro och engagemang i området för att se till att tillväxt- och värdeökningar inte sticker iväg från fastighetsägarna, utan även blir till gagn för dem som bor och verkar i området. Nu ser vi att de upplever att de fått tillbaka sin röst från de kriminella.

Jenny Tebäck, kommunikationsansvarig på Rosengårds Fastigheter med cirka 1 700 lägenheter i Sofielund, har själv sitt kontor i Sofielund.

– Efter att ha bott själv i området i elva år har jag även på personligt plan fått uppleva den positiva förändringen, sa hon. Vi har haft liknande utmaningar i Rosengård, och vi kan se tydligt vilken betydelse BID Malmös arbete har haft för Sofielund.

ICLEI World Congress 2021–2022 – The Malmö Summit, med tema Sustainability. Together, hölls den 11–13 maj 2022 och lockade närmare 700 deltagare från ett 60-tal länder.

Genom olika studiebesök och seminarier, bland annat hos BID Malmö, beskrevs Malmös innovativa arbete med hållbar stadsutveckling. Värd för konferensen var Malmö stad.

Under kongressen undertecknades även den internationella överenskommelsen The Malmö Committment av flera städer runtom i världen, inklusive Malmö. Överenskommelsen innebär ett åtagande om att driva på hållbarhetsarbetet, och kommer att följas upp de kommande åren.

ICLEI – Local Governments for sustainability är ett nätverk med mer än 2 500 större och mindre städer samt regioner som arbetar för en hållbar framtid.

Text och foto: Anna Karlsson
 

Läs, se och lyssna