24 jan, 2018 Sofielund

En investeringsfond som kan värna om Sofielunds ekosystem

Sofielund har rest sig från ett läge där bilden av stadsdelen präglades av otrygghet, kriminalitet och slumvärdar. Nu är det dags att ta nästa steg. En motor här kan till exempel vara en gemenskapsdriven investeringsfond som bidrar till att stötta goda initiativ och arbetet med att sätta den framtida bilden av Sofielund som en stadsdel med stark framtidstro och gemenskap.

En första orientering

Vid ett möte på onsdagen fick representanter från Malmö stad, lokala företag, fastighetsägare, byggbolag, banker, försäkringsbolag, politiken och flera andra aktörer en första orientering om hur en sådan fond skulle kunna se ut och fungera. Deltagarna fick också tillfälle att ge inspel om fonden vid grupparbeten där aktörerna blandades och olika perspektiv mötte varandra.

Moderatorn Ulf Silbersky, som påbörjat en förstudie kring en fondstruktur,  släppte först loss några nyckelpersoner för att ge en uppdatering om läget i Sofielund just nu.

– Något avgörande håller på att hända, menade Jan Svärd som är ordförande i Fastighetsägare Sofielund: Vi har ett nytt partnerskap som drivs genom oss och staden i BID-processen. Partnerskapet är tydligt. Staden, fastighetsägarna, näringslivet, myndigheter och boende arbetar tillsammans mot samma mål.

Ett bidrag till en hållbar utveckling

Hjalmar Falck är utvecklingssamordnare i Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund. Han betonade avsiktsförklaringen att allt som görs i området ska ha påverkan på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Sofielund är på väg att bli en trygg, säker och ren stadsdel. Glädjande nog ser vi ingen återväxt bland de kriminella. Tillsammans med Länsförsäkringar trygghetscertifierar vi fastigheter. Sofielundpatrullen är en succé som skapar en ny känsla av lugn för de boende. När Rosengårds station invigs och Malmöringen är verklighet får verksamheterna i Sofielund ännu fler möjligheter.

Putin och Trump bär slipsar från Sofielund

Karl Landin och Victoria Percovich från White Arkitekter gjorde en presentation kring den mapping av stadsdelen som de just nu genomför. Man kartlägger strukturen i Sofielund för att skapa en uppdaterad profil av området och dess nästan 13 000 invånare.

–Vi kunde inte ana mångfalden och mängden av verksamheter när vi nu kartlagt över 1 000 verksamheter i området. Det som kännetecknar Sofielund är rimliga hyror, en tolerant miljö och en unik mix av mindre och större verksamheter. Här finns allt från frisörer, bagare och livsmedelsföretag till spännande kulturutövare – och en slips- och kravattfabrik med världen som marknad. Både Putin och Trump bär slipsar tillverkade i Sofielund!

– Den stora utmaningen inför framtiden är att vara rädd om Sofielunds känsliga ekosystem och inte förstöra det som finns och fungerar när man satsar på nya verksamheter.

En klok väg att gå 

Under grupparbetena blev diskussionerna ibland livliga, men alla var överens om att en någon form av fond kan vara en klok väg att gå för driva på de goda initiativen i Sofielund.

Kommunalrådet Andreas Schönström har färdplanen klar för sig:

– Sofielund är ett prioriterat område mellan Rosengård och innerstaden, en stadsdel med en alldeles egen själ som vi ska vara rädda om. Nu gäller det att väcka dem som inte säger sig bry sig om utvecklingen. Vägen dit är dialog och att visa att staden engagerar sig.

Ta i rejält, sa kommunalrådet

Och han fick medhåll av kommunalrådet Märta Stenevi, som dessutom sa ifrån att höja ribban.

– Varför så liten fond, varför inte dubbla den – ta i rejält istället och utveckla det till ett utvecklingsbolag. Det måste vara kraftfullt det som ska göras för att hålla långsiktigt och så att staden kan spela en viktig roll i den också.

Flera råd kring hur en fond kan se ut kom fram, allt från stiftelseform till aktiebolag och utvecklingsfond. Närmast sammanställs alla synpunkter och inom fjorton dagar återkopplas synpunkter och förslag på fortsättning till deltagarna. Målet är att ett färdigt förslag ska finnas innan sommaren och att till hösten testa någon form av fond i skapt läge.

Text och foto: Lennart Ch. Svensson