05 jan, 2015 Sofielund

Framtidsvecka i Malmö: Sofielund

Nu är det öppet för intresseanmälningar till programmet för Framtidsveckan Malmö: Sofielund! Vill du och din förening, organisation eller ditt företag vara med som medskapare av Framtidsveckan Malmö: Sofielund, 4–10 maj 2015? Eller känner du någon som vill, så sprid gärna detta vidare.

Visionen är att hela Sofielund, under en hel vecka bubblar av aktiviteter – allt på tema ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet! Nu är det öppet för att anmäla punkter som du och eller din organisation vill bidra med till programmet.

Intresseanmälan

Sista datum för intresseanmälningar är 31 januari 2015. Programmet för framtidsveckan kommer sedan att utformas och bekräftas under februari, för att i mars färdigställas och börja spridas.

Läs mer om framtidsveckan hos Studiefrämjandet eller på Framtidsveckan Malmös egna hemsida.

Framtidsveckan Malmö: Sofielund