23 nov, 2017 Sofielund

Tätt, grönt och blandat i framtidens stad

områdespolischef Andy Roberts

Insatserna mot de kriminella grupperingarna fortsätter med metoder som ger goda resultat, berättade områdespolischef Andy Roberts.

Polisen, företagare, fastighetsägare, Länsförsäkringar, konstnärer, Malmö stad och kommunalrådet Andreas Schönström – alla var där när Sofielunds goda krafter delade kunskaper under ett lunchföredrag i veckan.

Värd var företaget Avebe/Stadex på Kopparbergsgatan, där man varit verksam sedan år 1960. Bakom arrangemanget stod Fastighetsägare Sofielund i samarbete med Sofielunds och Möllevångens företagsgrupper.

Det händer mycket i Sofielund och stadens framtida satsningar kan bli en trampolin för att påskynda arbetet med att skapa trygghet, gemenskap och ett dynamiskt näringsliv. Utvecklingssamordnare Hjalmar Falck berättade bland annat om den ”mapping” som White Arkitekter gör för att kartlägga var och vad som skapar värden i Sofielund.

Tätt, grönt och blandat

Kommunalrådet Andreas Schönström målade upp en bred bild av Malmö stads framtidssatsningar. En motor i utvecklingen för Sofielund blir den planerade nya Pågatågsstationen i Rosengård.

– Malmö har ett behov på cirka 25 000 nya bostäder och de ska byggas genom att vi förtätar staden med mottot tätt, grönt och blandat. Med utbyggd kollektivtrafik, cykelstråk och grön förnyelse är detta en fantastisk chans för Malmö. Men vi måste tänka social hållbarhet i alla lägen. Bygger vi ett nytt torg ska det skapa arbetstillfällen för arbetslösa i närområdet. Det lokala perspektivet är avgörande för om ska lyckas få ett Malmö som hänger ihop.

Gasol vapen mot kriminella

Från polisens sida berättade kommunpolis Jonatan Örstrand och områdespolischef Andy Roberts om insatser för att störa kriminella grupper i området.

– Ett bra exempel är när vi går in på svartklubbar och beslagtar deras gasoltuber eftersom de saknar tillstånd för både verksamhet och gasolanvändning. Utan gasol får klubbarna stänga. Den stora bilden på Sofielund just nu är att brottsligheten minskar och medborgarnas trygghet ökar, och det gäller också i Seved.

Asfaltera för känslor

Daniel Stjernfeldt från gatukontoret satte agendan med budskapet ”Hur asfalterar vi för känslor” när han presenterade stadens mobilitetsplan.

– Vårt mål är att invånarna ska känna sig trygga i staden när de rör sig ute, träffas och samverkar. Alla ska våga använda sin stad.

Möte på Stadex

Det var ett blandat och engagerat gäng deltagare som fick höra olika spaningar på framtidens Sofielund och Malmö.

SparaSpara