08 nov, 2017 Sofielund

Företagare i Sofielund pratar om framtiden

I samarbete med Sofielunds Företagsgrupp och Fastighetsägare Sofielunds medlemmar kommer framtiden och tryggheten i området att diskuteras på ett möte i slutet av november. På plats finns då både kommunalråd, gatukontor, kommunpolis och lokalpolisområdeschef. På samma möte ges en presentation av stadens mobilitetsplan.

Information från mötet kommer här när det har ägt rum