18 dec, 2019 Sofielund

Fortsatt stöd till vår forskning från Brå

I det senaste nyhetsbrevet från Brottsförebyggande rådet (Brå) presenteras alla beviljade projektmedel. Här finns bland annat BID Sofielund med, och vi får alltså stöd för fortsatt forskning kring utvecklingen i Sofielund.

Läs mer i nyhetsbrevet här.