25 apr, 2022 Möllevången Sofielund

Flera års forskning om BID i Malmö presenteras 4 maj

 

 

faksimil av inbjudan

 

Nu presenterar vi resultaten av flera års forskning om BID i Malmö: minskad otrygghet, unga dras inte in i kriminella nätverk och samverkan lyfts.

Positiv utveckling

En positiv utveckling har skett sedan sedan Fastighetsägare BID Sofielund bildades 2014, och nu har vi tagit ett stort kliv in i nästa område med Fastighetsägare BID Möllevången.

  • I Sofielund har den öppna försäljningen av narkotika minskat över tid
  • Nästan ingen nyrekrytering eller involvering av unga i kriminella nätverk
  • Anmälningar av egendomsbrott och våld i offentlig miljö minskar
  • Fastighetsägare betonar samarbetets betydelse för BID Malmös områden
  • Det gemensamma begreppet trivsel ger positiva effekter i områdena

Hur gick det till och hur går vi vidare?

Nu visar vi på resultat av flera års forskning i en slutrapport från Malmö universitet, med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå). Våra forskare visar på utvecklingen och hur de ser på det fortsatta arbetet i både i Sofielund och Möllevången, där vi startade Fastighetsägare BID Möllevången 2020.

Ni får träffa kriminologer från universitetet, representant från Brå , poliser, tjänstepersoner från staden, styrelsemedlemmar och politiker.

Förmiddagen startar med ett kort styrelsemöte (som alla bjuds in till) med presentation av lite nytt och därefter får vi veta mer om forskningen kring BID-processen i Sofielund och Möllevången.

Datum: Onsdag 4 maj (i samband med styrelsemöte) med enkel lunchsmörgås
Plats: Nobelvägen 21-23

Program:
9.00–9.25 Välkommen och kort styrelsemöte (alla är välkomna)
9.30–10.15 Presentation av rapport och slutsatser, Anna-Karin Ivert & Karl Kronkvist Malmö universitet samt Carl Gynne, Brå (via länk)
10.15 Bilden av våra områden, kommunpolis Tobias Bråhammar
10.30 Så går vi vidare. Samtal med olika deltagare kring bland annat BID, handelns utsatthet, trygghetsbesiktning, samverkansarena.
11.00 Lunchsmörgås och fortsatta samtal.

Anmälan
Senast 3 maj till Hjalmar Falck, telefon0733-83 53 51.

Läs mer

Ladda ner rapporten här (pdf).

Läs mer om Sofielund på Brå:s hemsida.