16 nov, 2016 Sofielund

Föreningen tycker till om Malmö stads näringslivsstrategi

Fastighetsägare Sofielund har nu lämnat sin remiss om Malmö stads förslag till ny näringslivsstrategi. Den får ett gott betyg för att ha ett bredare perspektiv än tidigare.

Däremot vill vi trycka hårdare på vikten av mötesplatser för medborgare, inte minst med tanke på stadens nya omorganisation. För Sofielund och angränsande områden är det också viktigt med samarbete kring utvecklingen av Amiralsstaden, nya stationsområdet och spårvägen.

Hög prioritet

Vi vill även betona att fastighets-, bostads- och lokalbyggandet är en viktig motor i utvecklingen av staden och arbetsmarknaden. Vikten av att underlätta bostadsbyggande, nyproduktion, ombyggnationer samt omvandling av lokaler i bostäder måste vara prioriterat för en stad som vill attrahera nya verksamheter och nya invånare.

Läs hela yttrandet här.