20 dec, 2016 Sofielund

Följ studenters syn på området Sofielund

Studenters syn på stadsplanering

Lite av tankarna från den första presentationen med studenterna.

Välkomna till en spännande förmiddag hos Fastighetsägare Sofielund på Nobelvägen 23 i Malmö. Vi börjar klockan 9.30 måndag den 9 januari. Ämnet är studenters syn på stadsplanering.

Det är en grupp mastersstudenter som läser inriktning entreprenörskap och stadsplanering vid Malmö högskola, som ska ge sin bild av framtidens Norra Grängesbergsgatan i Sofielund. Uppdraget bygger på att studenterna tillsammans med Fastighetsägare Sofielund, Drivhuset på Malmö högskola, universitetsadjunkt Fredrik Björk vid högskolan samt Malmö Innovationsarena ska presentera gatan som ett handelsstråk med bostäder.

I samarbete med Fastighetsägare Sofielund fortsätter det här samarbetet under våren för att vi ska få nya intryck och inspel på både problem och möjligheter i Sofielund.  På tur står både elever från Latinskolan med lärarlag och studenter på Malmö högskola från vårens kurs i Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling. I denna kurs kommer 25–30 studenter att välja områden i Sofielund och ge sin vision för området.

Välkomna till den första presentationen av deras förstudier den 9 januari. Inlämningen innehåller flera delar: själva presentationen, en förstudierapport samt en kortare mer teoretisk, personlig reflektion. Den här kursen ges på engelska medan övriga under våren är på svenska.

 

Anmäl dig här:

Vill du vara med? Anmäl dig till mig senast den 6 januari: hjalmar.falck@malmo.se

 

Program

9.30–11.00             Studenterna presenterar sina arbeten, 30 minuter per grupp med 15 minuter för frågor och kommentarer.

11.00–11.30           Feedback generellt om projekten och vilka möjligheter som kan finnas för framtiden.

11.45–12.30           (endast lärare/studenter): Kursfeedback/reflektioner

Fika är framdukat hela förmiddagen.

Studenters syn på stadsplanering - karta