16 mar, 2015 Sofielund

Fokus på rent och snyggt

Just nu är det fokus på rent och snyggt i området. Här pågår samtal mellan staden och fastighetsägarna om en ”områdespatrull” som ska bidra till att hålla ordning i hela området. Vi ser också över vissa stråk som behöver snyggas till samt nedklottrade ytor.

Medborgarinitiativet

Ett exempel är medborgarinitiativet kring planket vid Heleneholmsstigen. Förslaget handlar om att längs planket som möter den som går eller cyklar från Södervärn, under Nobelvägen och in på Södra Sofielund, plantera olika sorters klätterväxter. Inom några år skulle då en spännande, föränderlig växtvägg hälsa boende och besökare välkomna.

Du hittar det inskickade initiativet på Malmö stads hemsida.