05 apr, 2024 Möllevången Sofielund

Fokus på fram­tiden vid BID Malmö-föreningarnas års­möte

Nyligen höll BID Malmös två medlems­föreningar årsmöte. Förutom de formella delarna för Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Malmö fick mötesdeltagarna också möta representanter från Malmö stad och polisen.

Malmö stads näringslivs­direktör Micael Nord var inbjuden för att ge en bild av hur Malmö utvecklas. Han inledde med att lyfta att Öresundsregionen i dag räknas som Nordens största arbetsmarknad och att den har närmare fyra miljoner invånare.

Snabb tillväxt

Micael Nord berättade också om betydelsen av den kommande Fehmarn bält-förbindelsen, som väntas stå klar 2029. Förbindelsen får i princip samma sträckning som dagens färjelinje Rødby–Puttgarden och byggs som en sänktunnel. Med sina 17,6 kilometer blir detta världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel.

Förbindelsen skapar helt nya möjligheter att resa kollektivt inom regionen

– Tänk att du bor i Trelleborg, åker kollektivt till Malmö C och byter tåg där. Inklusive bytet i Malmö kommer det att ta tre och en halv timme till Hamburg. Vilken möjlighet att komma närmare varandra!

Fehmarn bält-förbindelsen kommer också att skapa möjligheter för nya företags­etableringar, investeringar och arbeten, menar Micael Nord. Och redan innan den är klar kommer Malmö att växa på många olika sätt.

– Malmö är just nu den stad i Sveriges som växer snabbast. Om tillväxten fortsätter i nuvarande takt kommer Malmö år 2047 att ha nära en halv miljon invånare. Detta skapar möjligheter men innebär också nya utmaningar för staden. Bland annat behöver vi etablera nya förskolor och grundskolor och anställa fler medarbetare.

Stora mål och flera pågående projekt

BID Malmö hade även bjudit in Andrew Roberts från fastighets- och gatukontoret, som gav mötesdeltagarna en överblick över de olika projekt som pågår i våra områden. Ett exempel är Friisgatan, där Fastighetsägare BID Möllevångens kontor finns idag. Friisgatan kommer att bli en permanent sommargata. Ett annat exempel är ombyggnationen av Södra Förstadsgatan, som sker i etapper. Med start 2026 kommer gatan kommer att omvandlas till en gång-och cykelgata med plats för nyttotrafik.

Andrew Roberts berättade också om det så kallade 3-30-300-målet. Det innebär alla Malmöbor på sikt ska kunna se 3 träd från sitt fönster, att det ska finnas minst en 30-procentig krontäthet i närområdet samt att man ska ha högst 300 meter till närmaste grönområde. Han avslutade sedan med att lyfta vikten av samverkan och hur BID Malmö är en viktig partner i arbetet för utveckling av områdena Sofielund och Möllevången.

– Malmöborna känner sig tryggare

En annan viktig dialogpartner för BID Malmö är polisen. Under årsmötet var därför Tobias Bråhammar inbjuden för att kort berätta om lägesbilden i Malmö. Han är kommunpolis i lokalpolisområde Norr och underströk att det ser mycket bättre ut än på länge i Malmö.

– Polismyndigheten ser en positiv trend för Malmö. Den senaste trygghetsmätningen visar att Malmöborna känner sig tryggare.

Vidare berättar han hur viktigt det är för polisens brottsförebyggande arbete att samverka och finna förutsättningar för att arbeta tillsammans – så som polisen gör med BID Malmö.

– Vi ser väldigt positivt på att Södra Sofielund/Seved i december 2023 kunde flyttas ner från särskilt utsatt område till riskområde. Vi ska också fortsätta det goda samverkansarbetet så att Södra Sofielund/Seved med tiden helt kan tas bort från polisen lista över utsatta områden.

Tobias Bråhammar beskrev också hur polisen arbetar strategiskt i Möllevångsområdet. Här har de identifierat sex olika problemområden, däribland trafiksituationen, narkotikahandeln, de öppna drogscenerna och den kriminella ekonomin.

– Möllevången är ett område med många olika utmaningar, understryker han. Vi arbetar därför med riktade insatser och prioriterar insatser kring det brottsförebyggande och förtroendeskapande arbetet.

Slutligen uttryckte Tobias Bråhammar ett stort tack till alla fastighetsägare för deras arbete. Han poängterade hur viktigt det är med ett seriöst fastighetsförvaltande, eftersom det underlättar polisen arbete på många olika sätt.