26 nov, 2021

De 40 boende på Lönngården flyttas till Kirseberg och hit planeras flytt av Sigtunagatans narkotikaboende.