02 jun, 2022

Välkommen av BID orförande Jan Svärd med mosaik i trottoaren….