06 mar, 2016 Sofielund

Fler förbättringar av fysiska platser

Några nya fysiska platser i Sofielund ses nu över för att skapa mer möten och tillgänglighet, bland annat följande:

  • En hörna vid Pågen ut mot Norra Grängesbergsgatan där man vill skapa en minipark med sittplatser.
  • Längs Kopparbergsgatan finns förslag på att skapa bättre tillgänglighet och nya sittplatser med grönska.
  • För Rasmusgatan finns idéskisser på hur gröna träd kan användas i olika gatustråk och miljöer.
  • Utanför Kontrapunkt på Västanforsgatan placeras cykelställ för att underlätta för cyklister.
  • För Gullängsparken finns en förhoppning om att få utveckla odlingar och på sikt en aktivitetsyta.
  • Utsmyckning av tunneln under Nobelvägen fortsätter tillsammans med en konst- och kulturgrupp, som även skissar på förslag för elskåp i området.
  • Klotteravtal är också på väg att skrivas med ett antal fastighetsägare, speciellt ett antal längs Norra Grängesbergsgatan. De kommer tillsammans med föreningen att se till att ”nollställa” gatan från klotter.