04 feb, 2022 Möllevången Sofielund

Femte terminen för polisstudenter

Terminsföreläsning på polisutbildningen.

För femte terminen i följd föreläste BID Malmö och kommunpoliser häromdagen för blivande poliser vid Malmö universitet. Det är samverkansformen som lockar, och BID Malmö är numera ett stående inslag i polisutbildningen. Den här gången deltog runt 110 studenter i den digitala föreläsningen.

Kommunpolisen Tobias Bråhammar och Hjalmar Falck, som är verksamhetschef för de båda föreningarna Fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången menar att det är själva formen kring samverkan som skapat stort intresse.

– Här kan vi peka på att det inte är enbart polisen som ska ta sig an utmaningar i olika områden, säger de. Det måste ske tillsammans med fastighetsägare, staden, polisen, boende, föreningar och forskare, säger Tobias Bråhammar

Ingen nyrekrytering

Polisstudenterna får veta mer om bakgrunden till utsatta och särskilt utsatta områden – med den goda utvecklingen i S Sofielund/Seved som exempel. Inte minst det unika att antalet kriminella numera bara är en handfull individer och att det i dagsläget i storts ett inte sker någon nyrekrytering av kriminella.

Här är positiva trender som pekas ut ut i olika mätningar på senare tid:

  • Trygghetsmätning 2021 visar på en minskning av problemindex från förra mätningen. Siffran är den lägsta sedan 2010 och har minskat stadigt från år till år.
  • Enligt resultatbilden är det framförallt för situationer kopplade till missbruksproblem som man kan se en tydlig minskning.
  • Nedskräpning är ett fortfarande ett problem, även om tydliga förbättringar syns även här. Skadegörelse beskrivs om ett mindre problem
  • I övrigt  ökar känslan av trygghet i området och man kan överlag se en positiv effekt i Seved och södra Sofielund.

Nya förutsättningar

Utvecklingen från Sofielund som leder till den process som nu påbörjats också i Möllevången är särskilt intressant med tanke på att det nu är helt nya förutsättningar.

– Vi använder BID-modellen, men vi måste anpassa oss till ett nytt område med helt nya scener. Här är mångfalt fler verksamheter och en helt annan kvällsekonomi, säger Hjalmar Falck.

Detta bekräftas i de mätningar som görs även i Möllevången:

  • Trygghetsmätning 2021 visar på en ökning av problemindex från förra mätningen: den högsta siffran bland Malmös stadsdelar.
  • Framför allt situationer kopplade till utomhusstörningar och missbruksproblem är fortsatt höga och i vissa delar alarmerande.
  • Den konkreta känslan av otrygghet har också ökat något.
  • Problem med nedskräpning och skadegörelse är fortsatt ett mycket påtagligt problem.
  • Inom Möllevångsområdet, och i viss mån även Sofielund, är det även fokus på handelns utsatthet där flera synpunkter lämnats från näringsidkare.

– Det är allt från hot, snatterier, dåligt samarbete och trafikproblem till ibland också utpressning, bekräftar Hjalmar Falck. Det här är synpunkter som vi valt att studera tillsammans med forskare.

Forskningsprojektet startar under våren med möten med handlare, restauranger, och med stöd av Lunds universitet skapas förslag till åtgärder och stödfunktioner för handeln.

– Vi vill bidra till utvecklingen av nya samarbetsformer för att främja trygg handel i utsatta stadsmiljöer med ny kunskap om den fysiska handelns villkor bortom gallerier, köpcenter och gågator, säger Hjalmar Falck.

Insatser för trivsel och trygghet

Flera av de insatser som bedrivs inom BID Malmö när det gäller konst och kultur ökar flödet av människor och bidrar till både trivsel och god fastighetsutveckling. Detta väcker stort intresse inom polisutbildningen. Inte minst den samverkan som sker med stadens ”Tryggare Malmö”, där gemensamma insatser numera har stora möjligheter att komma åt bland annat svart ekonomi, olovlig uthyrning och svartklubbar.

Ett antal frågor väcktes utbildningspasset, om allt från omflyttning, förflyttning av kriminalitet, gentrifiering och formen kring de medborgarlöften som skapats och hur trygghetscertifering av fastigheter påverkar.

– Det är intressant att BID-processen och metoderna vi använder kan kopplas direkt till utbildningen av poliser och det stora intresse som det väcker, säger Hjalmar Falck och Tobias Bråhammar.

Intresset från blivande poliser är stor för samverkansmodellen inom BID Malmö.